Skydd av immateriell egendom-vårt gemensamma ansvar

I takt med att skyddet för immateriella rättigheter fortsätter att öka har fler företag placerat immateriella rättigheter i sina strategiska kärnpositioner. Inom immaterialrätt är betydelsen av varumärken för företag självklar. Ett varumärke med ett högre rykte kan uppenbarligen ge företaget mer vinst. Många företag saknar dock varumärkeslayout och perfekt förvaltningssystem. Om du vill att varumärken ska tjäna företag bättre måste du vara uppmärksam på följande aspekter när du utför intern varumärkeshantering:

Formulering och implementering av varumärkesstrategi

Betydelsen av varumärkesregistreringsstrategi

Daglig användning och hantering av varumärken

Ordna rättighetsskyddsåtgärder i enlighet med varumärkesstrategi

Systematisk och omfattande varumärkeshantering är inte lätt för företag. Företag bör bygga ett varumärkeshanteringssystem som är lämpligt för sig själva på grundval av att fullt ut förstå egenskaperna och utvecklingsriktningen för sina produkter/tjänster och under ledning av professionella åsikter. Endast på detta sätt kan de anpassa sig till marknadskonkurrens behov och kontinuerligt öka marknadsandelar och varumärkesmedvetenhet.

Efter mer än två års hårt arbete har vårt varumärke ”Clean Team Leader” äntligen klarat den nationella revisionen!

I en miljö där landets erkännande av immateriella rättigheter ökar och drivs av policyn att skydda immateriella rättigheter och respekterar immateriella rättigheter, svarar Shenzhen Beite Purification Technology Co., Ltd. aktivt på den nationella lagstiftningen om immaterialrätt, respekterar och skydda lagen Dignity, gör ett bra jobb med tillämpning och skydd av varumärken.

Gör följande:

1. Varumärkeslogotypen måste överensstämma med logotypen på varumärkesregistreringscertifikatet.

2. Den faktiska användaren av varumärket och registranten av varumärket är konsekventa;

3. Användningen av varumärken är begränsad till omfattningen av godkända varor eller tjänster.

Grattis igen till framgångsrik registrering av varumärket "I keep Clean"!

jps


Inläggstid: Jun-07-2021